1. člen

(zbiranje osebnih podatkov)

Lastnik (zbiratelj podatkov) spletne strani www.boljse-spi.si je:

AD Vita, d.o.o.
Tovarniška 7b
3210 Slovenske Konjice

AD Vita, d.o.o. se zavezuje, da bo ščitila zasebnost uporabnikov spletne strani in razvijala tehnologijo, ki omogoča varno spletno izkušnjo. Ta izjava o zasebnosti velja za spletno stran www.boljse-spi.si.

2. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) Uporabniki spletne strani prostovoljno soglašajo, da lahko lastnik (zbiratelj podatkov) uporablja njihove osebne podatke (vzdevek, e-mail naslov …) za namene ponujanja storitev – trženje in neposredno trženje ter v zvezi s tem uporabnik potrjuje, da je seznanjen: s svojo pravico, da od lastnika spletne strani lahko pisno zahteva, da mu omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj ter mu omogoči, da jih prepisuje ali kopira; da mu posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mu da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njemu vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njenih osebnih podatkov:

  • s svojo pravico, da od lastnika spletne strani pisno zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom, ter da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;
  • da so posredovani osebni podatki resnični in točni;
  • da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji osebi;
  • s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekliče tako, da zahtevo po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošljete na naslov lastnika spletne strani.  

(2) Lastnik se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru tega projekta, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

(3) Lastnik vse osebne podatke, ki jih ob izpolnitvi katerih koli obrazcev na spletni strani pridobi od uporabnikov, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Lastnik sme osebne podatke, pridobljene od uporabnikov uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam. Uporabnik soglaša, da mu lastnik lahko pošilja obvestila v zvezi s svojo ponudbo.

Uporabnik oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih na tej spletni strani za namene neposrednega trženja.

(4) Lastnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo uporabniki,
  • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na tej spletni strani. 
Bolje spi


AD Vita d.o.o.

Tovarniška 7b

Slovenske Konjice

 

www.vitapur.si

info@vitapur.si

03 292 79 90

Splošni pogoji


EU sklad

Ležišča Hitex. DOKAZANO boljše spanje.

Naše poslanstvo je, da vas zdrave in vitalne »spremljamo« skozi vsa življenjska obdobja, od rojstva, do pozne jeseni.

Z odgovornim pristopom do vašega zdravja skrbno izbiramo materiale in ustvarjamo tehnološko dovršena ležišča že 25 let. Največ pozornosti namenjamo prav vam, našim strankam, vašim potrebam in željam. Prisluhnemo vsaki vaši želji in poiščemo način, kako jo bomo v največji meri izpolnili.

Z vrhunskimi ležišči Hitex si omogočite popoln spanec in počitek telesa. Na ležiščih Hitex kar 85 % testirancev DOKAZANO boljše spi.

Raziskava spanja

Za kakovosten in zdrav spanec je ustrezno ležišče ključnega pomena.

To poletje smo pri Vitapurju izvedli raziskavo o vplivu ležišč Hitex na kakovost spanja. V raziskavi je sodelovalo 985 anketirancev, od tega je 26 prijavljenih dobilo priložnost ležišče Hitex tudi stestirati. Na rezultate raziskave.

Izmerjeno z urami

Partnerji projekta: